اوقات شرعي

True
التماس دعا
آب و هواي انتخابي
در حال لود آب و هواwaiting
 • در مورخ 17/8/1393 واحدهای سوم و چهارم تأسیسات تقویت فشار گاز ارسنجانIV بر روی خط لوله سراسری چهارم راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفتند
   
  ..
 • تأسیسات تقویت فشار گاز همدان بر روی خط لوله سوم آذربایجان در مورخ 14/7/1393 راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت
   
  ..
 • واحد سوم تأسیسات تقویت فشار گاز هشترود بر روی خط لوله دوم آذربایجان در مورخ 31/5/1393 راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت
   
  ..
 • مدیرعامل محترم شرکت ملی گاز ایران و هیئت همراه در آستانه هفته دولت از ایستگاههای تقویت فشار پل کله و دهق در استان اصفهان بازدید بعمل آوردند
   
  ..


مجری سایت : شرکت سیگما